परिचय

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC), शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एक शैक्षिक केन्द्र, शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विद्यालय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकहरू र अन्य निर्देशनात्मक सामग्रीहरू विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। यस केन्द्रले शैक्षिक सामग्रीको उपयोगिताबारे वार्षिक तथा आवधिक छलफल, अन्तरक्रिया, प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाहेक, यसले विद्यालय शिक्षालाई सान्दर्भिक, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्छ। विद्यालय शिक्षालाई उत्तरदायी र सक्षम नागरिकको विकासको आधारशिला मानिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भमा 1971 मा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सुपरिवेक्षण केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको र पछि 1997 मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नामकरण गरिएको यो केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामार्फत विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीहरूको आवश्यकता र रुचिलाई एकीकृत गर्न कटिबद्ध छ। यस केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा राजपत्रित १ श्रेणीका अधिकारी र प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका ६० कर्मचारीसहित केन्द्रको टोलीको नेतृत्व गर्दछ। यस केन्द्रको कार्यालय भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको छ ।

VISION

रोजगार उन्मुख, विद्यार्थी केन्द्रित, व्यावहारिक, जीवन सीप उन्मुख, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक विद्यालय शिक्षाको लागि आवश्यक उपयुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य निर्देशनात्मक सामग्रीहरू विकास गरी शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पहिचान गर्ने सीडीसीको दृष्टिकोण हो।

उद्देश्यहरू

 • Prepare patriotic and job-oriented human resources from school education.
 • Develop, revise and improve school curricula and textbooks and implement them.
 • Develop, disseminate, and distribute instructional materials such as: curricula, teacher’s guides, teacher resource materials and children’s reference materials.
 • Scrutinize and approve additional instructional materials.
 • Provide certificate of equivalence for the secondary level school education completion certificates awarded by foreign schools/institutions or boards.
 • Design and implement co-curricular activities.
 • Conduct research programs related to school education.
 • Assist Government of Nepal/Ministry of Education in formulating curricula and textbooks policies.
 • Design programs to conduct workshops, seminars at national as well as international levels with an aim to establish CDC as an academic centre.
 • Assist and coordinate national as well as foreign educational institutions in compliance with the existing rules and policy.
 • Develop and update Curriculum Framework to maintain consistency and coordination among pre-primary, primary and secondary level educations.
 • Find out and implement various techniques to assess curricula as well as students.
 • Carry out the CDC programs involving other line agencies/organizations.
 • Utilize the latest knowledge, skills and technology available so far.          
 • Include and transfer indigenous technology.

मुख्य कार्य

 • Develop, pilot, update, revise and implement school curricula as per existing rules and regulations.
 • Develop, pilot, update, revise and implement school curricula and curricular materials.
 • List and publicize additional instructional materials.
 • Make necessary provision for conducting school level co-curricular activities, assist and facilitate them.
 • Conduct research studies on curricula and text books.
 • Develop and distribute reference materials as required.
 • Function as the secretariat of National Curriculum Development and Assessment Council.
 • Disseminate curricula and curricula related materials developed by CDC.
 • Provide certificate of equivalence for the Secondary level school education completion certificates awarded by foreign schools/institutions or boards.
 • Carry out activities related to curriculum and students’ assessment.
 • Exploit latest knowledge, skills and technology used so far in education.
 • Promote and transfer the indigenous knowledge, skills and technology.
 • Specify the benchmarks of learning achievement.
 • Involve and coordinate private sectors, civil society and local organizations in curricular activities.
 • Receive/record feedbacks related to school curricula from the group of subject wise academicians, as well as concerned institutions or persons.