डाउनलोड

क्र.स. शीर्षक फाइल
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ (तेस्रो संशोधन २०८०/०१/२१) View  डाउनलोड
स्वत: प्रकाशन २०८० माघ-चैत्र अवधिमा पाठयक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर, सम्पादित कार्यहरु View  डाउनलोड
३ देखि ४ वर्ष उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससम्बन्धी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका View  डाउनलोड
ECD स्थानीय सिकाइ सामग्री विकास सहयोगी पुस्तिका_२०८० View  डाउनलोड
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लोागो, वि.स. २०२८ View  डाउनलोड
शिक्षा २०८० बार्षिक शैक्षिक पत्रिका View  डाउनलोड
Emblem of Nepal View  डाउनलोड
नेपालको नक्सा View  डाउनलोड
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको फन्ट View  डाउनलोड
१० विदाको फाराम View  डाउनलोड
११ माग फारम View  डाउनलोड